Adformatie Copyright (c) 2017, Kluwer http://events.adformatie.nl/Rss/Events.lynkx?theme=0970cc06-d484-489c-980f-3287889b2a9a,fb783b19-c77b-49f1-b268-dd3ef0e1bd1c nl eventkalender@adformatiegroep.nl Thu, 08 Jan 2009 14:29:52 +0200 SponsorRing Thu, 20 Jul 2017 10:07:16 +0200 Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200 http://events.adformatie.nl/bbp-media/sponsorring.19845.lynkx?referer=rss Janneke Eggelte Communicatie/PR e8da60de-c567-42d6-bce6-19d514682609 Marketing & Technology Thu, 20 Jul 2017 10:07:12 +0200 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 http://events.adformatie.nl/bbp-media/marketing-technology.19844.lynkx?referer=rss Janneke Eggelte Communicatie/PR 9a0df73b-1e78-4dd5-a34a-278dac3a76c6 Help, ik moet een webinar organiseren! Thu, 20 Jul 2017 10:07:01 +0200 Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0200 http://events.adformatie.nl/webinar-nl/help-ik-moet-een-webinar-organiseren!.19836.lynkx?referer=rss Janneke Eggelte Nieuwe Media c12c3136-9010-4ad6-92d1-9f57cebc0198 Big Data Opleiding Tue, 13 Jun 2017 11:33:45 +0200 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 http://events.adformatie.nl/international-management-forum-(imf)/big-data-opleiding.19519.lynkx?referer=rss International Management Forum (IMF) Interne Communicatie 455c4dcf-a6ad-4416-a465-185d4f43dab8